Energiboring

Med energiboring utnyttes energien fra berggrunnen til å skape et lunt inneklima i din bolig.

Minimalt med
vedlikehold

Miljøvennlig

Reduserer strømforbruket
med 70%

Med energiboring utnyttes energien fra berggrunnen til å skape et lunt inneklima i din bolig. Det vanligste alternativet er å installere en varmepumpe, men energien fra berggrunnen kan også benyttes til vannbåren varme og radiatorvarme. Energiboring er løsningen for deg som ønsker å redusere strømutgiftene og samtidig verne om miljøet. 

I likhet med vannboring, er dette en sikker engangsinvestering som flere generasjoner fremover kan dra nytte av. Løsningen innebærer heller ingen spesielle krav til vedlikehold.

Energibrønn – Varmesystem – Varmepumpe

Ta kontakt, så finner vi en løsning som passer for deg

Ta Kontakt