Spesialboring

Vi kan utføre mange krevende oppdrag innen spesialboring. Et vanlig oppdrag er horisontal boring under vei. 

Boring i
alle vinkler

Minimal skade
på miljøet

Lav risiko

Foruten ordinær vannboring og energiboring, kan vi også utføre mer krevende oppdrag. Det kan for eksempel dreie seg om horisontal boring, uten å etterlate nevneverdige spor i terrenget. 

Vanlige oppdrag er horisontal boring under asfaltert vei, jernbane eller bygning. Da helt uten å skade den aktuelle veien.

Horisontal boring – Brønntrykking – Brønnservice – Boring under vei – Peiling

Ta kontakt, så finner vi en løsning som passer for deg

Ta Kontakt